Dne 26. 3. 2018 MAS Partnerství venkova, z. s. vyhlásila 3 výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ):

Výzva č. 1 - MAS Partnerství venkova, z. s. - Opatření OP Z č. 1 - Sociální podnikání - neinvestice I.

Výzva č. 2 - MAS Partnerství venkova, z. s. - Opatření OP Z č. 2 - Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů I.

Výzva č. 3 - MAS Partnerství venkova, z. s. - Opatření OP Z č. 4 - Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity

Více informací naleznete v sekci Výzvy MAS.

V případě potřeby konzultace se obraťte na pracovníky kanceláře MAS: Ing. Pavel Šaršon - 774 457 341; Bc. Marie Dvořáčková -  774 457 342