Animace škol

Díky podpoře z OP VVV poskytuje MAS školám ve svém území zcela bezplatně konzultace při přípravě projektových žádostí, proškolení v práci se systémem IS KP14+a metodické vedení během realizace projektů v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony III

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha.htm

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vyzkazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím

- sdílení zkušeností pedagogů

- spolupráce s odborníky z praxe

- zahraničních stáží pedagogů,

a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností

- personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu,

dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjejjící metody výuky s využitím ICT. 

Výzvy je ve svém nastavení v souladu s horizontálními principy OP VVV.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 31.3.2020, od 14 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 29.6.2021, do 14 hod.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30.6.2023

Minimální délka: 12 měsíců

Maximální délka: 24 měsíců

Prezentace k Šablonám IIIDůležité informace

Změna výzvy Šablony II - prodloužení data pro ukončení fyzické realizace projektu.

ŘO OP VVV zveřejňuje dne 7. dubna 2020 změnu výzev č.02_18_063 Šablony II – mimo hlavní město Praha a č. 02_18_064 Šablony II – pro hlavní město Praha spočívající v prodloužení data pro ukončení fyzické realizace projektu z 31. srpna 2021 na 28. února 2022 a v prodloužení max. délky trvání projektů z 24 na 30 měsíců. Důvodem změny je minimalizace rizik při realizaci projektů spojených s mimořádnými opatřeními proti šíření koronaviru.

 

ŠablonyII - realizace

Aktuální informace k Výzvě č. 02_18:063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha aktualizované k datu 15/01/2019 naleznete zde

MAS Partnerství venkova, z.s pořádá seminář k ŠABLONÁM II. - pozvánka

Inspiromat 11 – Příklady dobré praxe realizace šablon 

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.