Seznamte se s integrovanými nástroji, jedním z nichž je komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

O integrovaných nástrojích pojednává Newsletter Centra pro regionální rozvoj České republiky (číslo 19).

Pozemkové úpravy - zkušenosti s realizacemi, 31. říjen 2017, Kulturní dům, Křtěnovská 157, Olešnice