Článek si můžete přečíst v aktuálním čísle časopisu My Face (http://www.my-face.cz/cisla/myface-27.pdf) na straně 21. 

Boskovicko č. 14/2014

Článek vyšel v regionálních novinách Boskovicko v čísle 14/2014. V elektronické podobě si jej můžete přečíst zde.

Boskovicko č. 45/2013

RegionPress - nezávislý zpravodajský čtrnáctideník regionu Blansko