Orgány MAS

Složení orgánů MAS od 9. 2. 2022

Valná hromada = nejvyšší orgán spolku. Tvoří ji všichni členové MAS. Její jednání je upraveno jednacím řádem.

Statutárním orgánem je předseda MAS - Mikroregion Letovicko - Mgr. Petr Novotný

                                         místopředseda MAS - EKOTERM CZ s.r.o. - Ing. Stanislav Kamba.

Řídící výbor je řídícím orgánem MAS. Jeho jednání je upraveno jednacím řádem. Složení výboru:

 

   Člen  Zástupce   Sektor
   EKOTERM CZ s.r.o.  Ing. Stanislav Kamba      soukromý
   Mikroregion Letovicko  Mgr. Petr Novotný  veřejný
   SK Cetkovice  Mgr. Petr Horák  NNO
   Orel jednota Velké Opatovice  Jiří Korbel  NNO
   ZŠ Letovice  Mgr. Vítězslav Šos  veřejný
   ŘKF Velké Opatovice  Mgr. Miroslav Hřib  NNO
   KORDO s.r.o.  Jitka Pospíšilová  soukromý

 

Revizní komise kontroluje hospodaření a monitoruje činnost MAS. Její jednání je upraveno jednacím řádem. Složení komise:

   Člen  Zástupce   Sektor
   FAN-CLUB "BOP KŘETÍNKA"  Radovan Plšek  NNO
   ZŠ a MŠ Křetín  Mgr. Petra Procházková  veřejný
   MS Ochoza Vlkov  Luděk Elbl  NNO

 

Výběrová komise posuzuje předložené projekty a na základě hodnotících kriterií je doporučuje řídícímu výboru ke schválení. Její jednání je upraveno jednacím řádem a interními postupy pro hodnocení a výběr projektů pro jednotlivé operační programy. Složení komise:

   Člen  Zástupce   Sektor
   SDH Horní Smržov  Bc. Lucia Pospíšilová  NNO
   Ing. Petr Poláček  Ing. Petr Poláček  soukromý
   Hana Pokorná  Hana Pokorná  soukromý
   Svazek obcí Malá Haná  Ing. Zdeněk Toul  veřejný
   ŠOV Vísky  Ing. Leopold Širůček  NNO

 

Barevně je znázorněna příslušnost člena ka zájmové skupině:

  zemědělské podnikání
   volnočasové aktivity
   vzdělávání
   místní samospráva
   nezemědělské podnikání