Výzvy MAS Partnerství venkova, z.s.

Program rozvoje venkova (PRV)

logo prv

 

Výzva č. 04/PRV

Datum vyhlášení: 8. 7. 2020

Termín příjmu žádostí o podporu - od 8. 7. 2020 do 10. 8. 2020

 Pro otevření formuláře fiche je nutné zobrazit fichi v prohlížeči Internet Explorer (nebo si dokument stáhnout do svého pc)

Přílohy stanovené MAS:

 Povinná příloha - fiche č. 9

 

UZAVŘENÉ VÝZVY

 

Výzva č. 03/PRV

Datum vyhlášení: 25. 4. 2019

Termín příjmu žádostí o podporu - od 6. 5. 2019 do 31. 5. 2019 

Pro otevření formuláře fiche je nutné zobrazit fichi v prohlížeči Internet Explorer (nebo si dokument stáhnout do svého pc)

    Přílohy stanovené MAS:

Seznam přijatých žádostí o podporu 

     Seznam přijatých žádostí o podporu v rámci výzvy č.03/PRV

     Seznam vybraných/nevybraných žádostí o podporu v rámci výzvy č. 03/PRV

Výzva č. 02/PRV 

Vyhlášena byla v květnu 2018.

     Přílohy stanovené MAS:

Seznam přijatých žádostí o podporu 

     Seznam přijatých žádostí o podporu v rámci výzvy č.02/PRV

     Seznam vybraných/nevybraných žádostí o podporu v rámci výzvy č. 02/PRV

Výzva č. 01/PRV

Byla vyhlášena v dubnu 2017.

Operační program Zaměstnanost (OP Z)

UZAVŘENÉ VÝZVY

UZAVŘENO 3. kolo výzev - vyhlášeny byly v srpnu 2019

logo opz barevn

Číso výzvy MAS: B03/03_16_047/CLLD_16_01_096

Opatření OPZ č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů III.

 

Zápis z Výběrové komise

Přijaté projekty 2019

Zápis z Rozhodovacího orgánu

Zápis RV včetně prezenční listiny

Hodnotící tabulky věcného hodnocení - Letovice místo příležitosti

Hodnotící tabulky věcného hodnocení - Podpora zaměstnanosti cílových skupin na území MAS Partnerství venkova

 

Číslo výzvy MAS: B04/03_16_047/CLLD_16_01_096

Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života II.

 

Zápis z Výběrové komise

Přijaté projekty 2019

Zápis z Rozhodovacího orgánu

Zápis RV včetně prezenční listiny 

Hodnotící tabulky věcného hodnocení - Motýlci na příměstském táboře

Hodnotící tabulky věcného hodnocení - Příměstské tábory pro děti z MAS Partnerství

 

Harmonogram výzev OPZ pro rok 2019

UZAVŘENO 2. kolo výzev - byly vyhlášeny 17. září 2018:

Pozvánka k semináři

   A)  Sociální podnikání - neinvestice II

       Prezentace ze semináře pro žadatele o dotaci.

     Výsledky věcného hodnocení v rámci výzvy MAS Partnerství venkova, z. s. - Opatření OP Z č.1 Sociální podnikání-neinvestice II. - dostupné zde

     Výsledky výběru projektů v rámci výzvy MAS Partnerství venkova, z. s. - Opatření OP Z č.1 Sociální podnikání-neinvestice II. - dostupné zde

   B)    Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů II.

   C)    Snazší sladění rodinného a pracovního života I.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele o dotaci.

Výsledky věcného hodnocení v rámci výzvy MAS Partnerství venkova, z. s. - Opatření OP Z č.3 Snazší sladění rodinného a pracovního života I.  

Výsledky týkající se výběru projektů v rámci výzvy MAS Partnerství venkova, z. s. - Opatření OP Z č.3 Snazší sladění rodinného a pracovního života I.

 

   D)    Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity II.

UZAVŘENO 1. kolo výzev - vyhlášeny byly v březnu 2018

 1. Sociální podnikání – neinvestice I. 

2. Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů I.

Hodnocení a výběr přijatých žádostí o podporu:

  1. Zápis z jednání výběrového orgánu MAS
  2. Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu
  3. Prezenční listina z jednání výběrového orgánu MAS z jednání výběrového orgánu MAS
  1. Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS
  2. Prezenční listina z jednání rozhodovacího orgánu MAS

 3. Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity I.

Integrovaný regionální operační program (IROP)

UZAVŘENÉ VÝZVY 2020

Výzva č. 13 - „MAS Partnerství venkova, z. s. – IROP – Zvyšování bezpečnosti dopravy (III.)“

Kontrolní list pro FNaP

Kontrolní list pro VH

Výzva č. 14 - „MAS Partnerství venkova, z. s. - IROP - Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky (III.)“

Kontrolní list pro FNaP

Kontrolní list pro VH

Zápis z jednání Výběrové komise 10.12.2020

Přijaté projekty 2020

Zápis z Rozhodovacího orgánu 21.12.2020

 

UZAVŘENÉ VÝZVY 2019

logo irop

Harmonogram výzev IROP pro rok 2019

ZMĚNA: Od 15. července 2019 do 16. prosince 2019 jsou vyhlášeny následující výzvy:

Výzva č. 7 - Zvyšování bezpečnosti dopravy

Seminář pro žadatele o podporu se uskuteční v pondělí 19. 08. 2019 v 11:00 hod. Svoji účast prosím potvrďte do 16.8.2019.Pozvánka a kontakty: zde

Kontrolní list pro FNaP 

Kontrolní list pro VH 

Výzva č. 8 - Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury

Seminář pro žadatele o podporu se uskuteční v pondělí 19. 08. 2019 ve 13:00 hod. Svoji účast prosím potvrďte do 16.8.2019. Pozvánka a kontakty: zde

Kontrolní list pro FNaP

Kontrolní list pro VH

Výzva č. 9 - Sociální podnikání-investice

Seminář pro žadatele o podporu se uskuteční ve středu 21. 08. 2019 v 11:00 hod. Svoji účast prosím potvrďte do 16.8.2019. Pozvánka a kontakty: zde

Kontrolní list pro FNaP 

Kontrolní list pro VH

Výzva č. 10 - Investice do rozvoje sociálních služeb

Seminář pro žadatele o podporu se uskuteční ve středu 21. 08. 2019 ve 13:00 hod. Svoji účast prosím potvrďte do 16.8.2019. Pozvánka a kontakty: zde

Kontrolní list pro FNaP 

Kontrolní list pro VH

Výzva č. 11 - Sociální bydlení

Seminář pro žadatele o podporu se uskuteční v úterý 20. 08. 2019 v 11:00 hod. Svoji účast prosím potvrďte do 19.8.2019. Pozvánka a kontakty: zde

Kontrolní list pro FNaP

Kontrolní list pro VH

Výzva č. 12 - Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky

Seminář pro žadatele o podporu se uskuteční v úterý 20. 08. 2019 ve 13:00 hod. Svoji účast prosím potvrďte do 19.8.2019. Pozvánka a kontakty: zde

Prezentace ze semináře: Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Kontrolní list pro FNaP

Kontrolní list pro VH

Interní postupy MAS Partnerství venkova, z. s. platné pro Integrovaný regionální operační program (verze 2, platnost od 24. 7. 2018)

Zápis z jednání Výběrové komise

Přijaté projekty 2019

Zápis z Rozhodovacího orgánu

 

UZAVŘENÉ VÝZVY

Dne 25. 9. 2018 vyhlásila MAS níže uvedené výzvy:

Výzva č. 1 - Zvyšování bezpečnosti dopravy

 Seminář pro žadatele o podporu se uskuteční v úterý 23. 10. 2018 ve 14:00 hod. Pozvánka zde.

Kontrolní list pro FNaP zde

Kontrolní list pro VH zde

Výzva č. 2 - Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury

Seminář pro žadatele o podporu se uskuteční v pondělí 22. 10. 2018 ve 14:00 hod. Pozvánka zde.

Kontrolní list pro FNaP zde

Kontrolní list pro VH zde

Výzva č. 3 - Sociální podnikání-investice

Pozor změna: Seminář pro žadatele je dne 25.10.2018 zrušený!

Kontrolní list pro FNaP zde

Kontrolní list pro VH zde

 Výzva č. 4 - Investice do rozvoje sociálních služeb

Seminář pro žadatele o podporu se uskuteční ve středu 31. 10. 2018 ve 14:00 hod. Pozvánka zde.

Kontrolní list pro FNaP zde

Kontrolní list pro VH zde

 Výzva č. 5 - Sociální bydlení

Seminář pri žadatele o podporu se uskuteční v pondělí 29. 10. 2018 ve 14:00 hod. Pozvánka zde.

Kontrolní list pro FNaP zde

Kontrolní list pro VH zde

 Výzva č. 6 - Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky

Seminář pro žadatele o podporu se uskuteční v úterý 30. 10. 2018 ve 14:00 hod. Pozvánka zde.

  • Prezentace ze semináře pro žadatele - aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (zde)
  • Prezentace ze semináře pro žadatele - aktivita Infrastruktura základních škol (zde)

Kontrolní list pro FNaP zde

Kontrolní list pro VH zde

.Interní postupy MAS Partnerství venkova, z. s. platné pro Integrovaný regionální operační program (verze 2, platnost od 24. 7. 2018)

 

Předešlé výzvy MAS (programové období 20072014) 

V uplynulých letech vyhlašovala naše MAS jednotlivé výzvy k předkládání projektů v rámci realizace svého Strategického plánu Leader (SPL). Výsledky těchto výzev jsou uvedeny níže. Podporovány byly projekty v oblasti obnovy a rozvoje vesnic, občanského vybavení a služeb, dále projekty podporující cestovní ruch či modernizaci zemědělských podniků. Důležitá byla také podpora projektů zabývající se ochranou a rozvojem kulturního dědictví venkova. Realizace těchto projektů z velké části přispěla k naplnění priorit a cílů, které byly pro minulé dotační období v SPL stanoveny.

Výsledky Výzvy 2014/01

Na základě bodového hodnocení byly výběrovou komisí MAS Partnerství venkova vybrány následující projekty k podpoře:

Seznam vybraných žádostí – 1. Výzva MAS 2014

 

Fiche č. 6: Partnerství venkova - ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

Číslo Fiche

Pořadí v rámci Fiche

Žadatel

Název projektu

Místo realizace projektu

Dotace (Kč)

6

1

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vanovicích

Rekonstrukce zvonícího stroje evangelického kostela ve Vanovicích

Vanovice

120 128

Celkem

 

 

 

 

120 128

 

Seznam nevybraných žádostí – 1. Výzva MAS 2014

 

Číslo

Fiche

Pořadí v rámci Fiche

Žadatel

Název projektu

Místo realizace projektu

Dotace (Kč)

6

2

Služby Města Velké Opatovice, s.r.o.

Výměna dřevěných dveří zámku (repliky) ve Velkých Opatovicích

Velké Opatovice

103 815

Celkem

 

 

 

 

103 815