Stanovy spolku

a další zakládané listiny

MAS Partnerství venkova, z. s., zápisy z jednání orgánů týkající se schválení nových stanov a volby členů a předsedů orgánů a výroční zprávy naleznete ve Sbírce listin.

 

Historie Stanov spolku

2022

2015

2014

2012

2010

2005