projekt Krajského sdružení NS MAS Jihomoravského kraje

 

MAS Partnerství venkova, z. s. se zapojila do projektu Krajského sdružení NS MAS Jihomoravského kraje s názvem „Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014–2020“. Projekt je realizován za podpory Jihomoravského kraje na území místních akčních skupin v jeho území.

Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptace Jihomoravského kraje na klimatickou změnu. Proti nepříznivým klimatickým důsledkům lze bojovat výsadbou vhodných druhů stromů v krajině. V rámci projektu bude probíhat série školení zaměstnanců MAS pro zvýšení absorpční schopnosti potencionálních žadatelů EU dotací v území MAS.

Významnou aktivitou projektu bude oživení zájmu o pěstování ovocných stromů. Stromy jsou živé organismy s velkým vlivem na okolí, vytváří biotopy pro další rostliny a organismy. Prostřednictvím výsadeb lze v krajině vytvořit příznivé zvlhčující a ochlazující mikroklima. MAS zoragnizuje informační seminář k výsadbě stromů a přípraví zásobník projektů na výsadbu stromů ve svém území. Nejlépe připravené zájemce MAS podpoří příspěvkem na nákup stromků pro výsadbu.

Pro výsadbu stromů bude vytvořena speciální metodika, která bude prostřednitcvím tohoto webu dostupná všem zájemcům o tuto problematiku.