Partnerský projekt MAS Boskovicko PLUS, MAS Partnerství venkova a MAS Sdružení pro rozvoj Poličska

 Navštivte webové stránky projektu: www.hrbitovycr.cz

hrbitovy nase kamenna hitorie

Smyslem partnerského projektu bylo:

  • nabídnout jednotlivým obcím (většinou i správcům hřbitovů)  aktualizaci a elektronizaci dat ohledně evidence hřbitovních míst (tzv. digitalizace hřbitovních míst),
  • vytvořit aktuální elektronické mapy,
  • zpříjemnit, zjednodušit a elektronizovat samotnou správu hřbitovů,
  • vytvořit na základě sesbíraných dat další produkty (www stránky s vyhledáváním zesnulých osob pro jejich příbuzné nebo kamarády, unikátní historickou publikaci s mapami a popisem historie hřbitovů, ale i jejich souvislostí).

Vzniklo také několik naučných okruhů po regionech s názvem „Stezky historie“, které vedou po místech hřbitovů a , nabízejí zajímavě popisovanou historii našeho území - informace o slavných pohřbených  rodácích, unikátních stavbách na hřbitovech, historických stromech a dalších zajímavostech. 

Výsledky projektu:

  1. Elektronická forma map míst jednotlivých hřbitovů a hřbitovních míst - převod a aktualizace současných tištěných map jednotlivých hřbitovů v obcích. 
  2. Webový portál - služí jednak ke správě hřbitovů pro každou zapojenou obec a jednak pro veřejnost (možnost vyhledávání pohřbených osob podle jména, příjmení, data narození a úmrtí). 
  3. Kniha „O hřbitovech“ - v regionech Poličska, Bysterska, Velkoopatovicka, Letovicka, Boskovicka, Kunštátska, Lysicka a Olešnicka.
  4. Naučné trasy „Stezky historie“ - propojují jednotlivá zajímavá místa v regionech - hřbitovy se zajímavou architekturou, hlubokou historií anebo s pohřbenými významnými rodáky. 
  5. Turistické mapy okruhů naučných tras „Stezky historie“ - ve formě letáků do kapsy.