Partnerský projekt MAS Sdružení pro rozvoj Poličska, MAS Boskovicko PLUS a MAS Partnerství venkova

 

Projekt partnerské spolupráce

NAŠIM NEJMENŠÍM

Smysl projektu Našim nejmenším spočívá ve snaze připravit a dobudovat kvalitní základ pro rozvoj aktivit a činností malých dětí formou mateřských, rodinných a rodičovských center nebo zázemí pro volný čas malých dětí a jejich rodičů ve třech sousedních regionech.

nasim nejmensim

Projekt bude realizován v průběhu roku 2011 z Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1 na územích: MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s., MAS Boskovicko PLUS, o.s. a MAS Partnerství venkova.

Snahou projektu všech tří MAS je zlepšení komunikace občanů v jednotlivých obcích. Jde o podporu malých dětí a jejich rodičů napříč všemi zapojenými MAS, a to nejen prostřednictvím dodávky nového vybavení rodičovských a rodinných center, ale také snahy pořízené vybavení využít pro různé další a společné aktivity. V projektu je zapojeno celkem 15 subjektů (rodinná centra a obce) z území všech tří MAS, které pracují s předškolními dětmi a mají vliv na kvalitu a podmínky jejich volnočasových aktivit. Dojde k doplnění vybavení středisek pro rodinné aktivity nábytkem, výpočetní technikou a nebo hracími celky. V menších obcích budou vybudovány altány, které budou sloužit jako místa k setkávání pro děti, mládež a jejich rodiče.

Součástí projektu jsou i další nové akce, které budou probíhat v průběhu roku 2011. Tyto aktivity si zástupci rodinných center a obcí sami vybrali a budou různorodé. Budou probíhat zhruba 2x měsíčně od května do prosince roku 2011 a jejich seznam dále uvádíme. Detailní programy budou v průběhu roku postupně uveřejňovány na www stránkách všech tří MAS tak, aby se do akcí mohla zapojit i široká veřejnost ze všech tří regionů.

Projekt napomáhá zamezení vylidňování venkovských regionů a posiluje patriotismus k domovu. Celý rozsah projektu také napomáhá ke vzájemné komunikaci mezi obcemi a volnočasovými zařízeními zabývajícími se aktivitami pro rodiče a malé děti v regionu, která má většinou podobné problémy, ale společně nespolupracují, nepředávají si zkušenosti a neorganizují společné akce. Děti jsou totiž budoucností regionu.

Olga Ondráčková, členka realizačního týmu projektu