Partnerský projekt MAS Boskovicko PLUS a MAS Partnerství venkova

Krajem pověstí a bájí aneb

Pověsti a pohádky od Svitavy, od Svratky

 • Termín fyzické realizace projektu: červen 2009 - duben 2011
 • Předpokládané celkové náklady projektu: 1.871.298,- Kč
 • Realizátor projektu: MAS Boskovicko PLUS, o.s.
 • Partner projektu: MAS Partnerství venkova                                 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

 eu                                   

Cílem partnerského projektu MAS Boskovicko PLUS a MAS Partnerství venkova je zvýšení návštěvnosti v regionu netypickou motivační formou. To zajistí komplexní nabídku služeb v oblasti celoroční turistiky. Cílů dosáhneme přípravou, tvorbou a distribucí netypických propagačních materiálů a produktů s jednotným designem a logem projektu, ke kterým patří:

 1. Publikace ilustrovaných pověstí - kniha je základem propagační akce a obsahuje mapu s cíli v regionu.
 2. Celorodinná regionální stolní hra naučného a zábavného typu s úkoly a návaznostmi míst v regionu.
 3. Pexeso s kreslenou tématikou pověstí a bájí.
 4. Skládačka s obrázky pověstí - takzvaná vandrovní knížka - pro 10 razítek a 10 míst v regionu.
 5. Omalovánky s tématikou pověstí a bájí.
 6. Reklamní puzzle s tématikou pověstí a bájí a informacemi a kontakty a ostatní produkty.
 7. GPS hra na principu geocachingu a její forma na webu regionu Boskovicka.
 8. Tvorba 1 nové kulturní akce při příležitosti otevírání sezóny cestovního ruchu Boskovicka s tématem pověstí a bájí regionu. Webwww.regionboskovicko.cz bude doplněn o produkty našeho projektu, zejména vazbami na GPS hru a elektronickou formu nových produktů. Místa hry budou ročně měněna, čímž zajistíme stálou atraktivitu území a důvody k dalším návštěvám "hráčů".
 9. Nově vytvořené materiály byly také propagovány na veletrzích cestovního ruchu REGIONTOUR 2011 a SLOVAKIATOUR 2011.

Propagační materiály budou pro návštěvníky Boskovicka a turisty k dispozici na jednotlivých infocentrech v regionu. Celá akce bude spuštěna při příležitosti otevření turistické sezóny 2011 na Boskovicku a poznáte je charakteristickým logem vodníka.

krajem povesti a baji aneb

Přijeďte, jak chcete, ale přijeďte k nám....

zve vás Pohádkové Boskovicko