Dne 22. července 2019 byla schválena evaluační zpráva.