Projekt spolupráce MAS Partnerství venkova s občanským sdružením FABON.

Navštivte webový portál interaktivní hry www.wata.cz. Příjemnou zábavu!

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je posílení společné identity české a slovenské mládeže prostřednictví porozumění jazyka, poznání společné kultury a historie, učením a hrou, vytváření institucionálních vazeb a neformálních vztahů prostřednictvím využití interaktivních nástrojů jako univerzálního fenoménu moderní doby.

Specifické cíle:          

  1. Posílení jazykové znalosti, poznávání kultury, tradicí, dějin, literatury navzájem prostřednictvím webové platformy „The Czech-Slovak Tree of knowledge“.
  2. Budování neformálních vztahů a vytváření přátelství prostřednictvím přeshraniční vědomostní soutěže „Česko-slovenský strom vědomostí“ mezi žáky základních škol v řešeném území žadatelů.
  3. Vytvoření institucionálních partnerství mezi vzdělávacími zařízeními v příhraniční oblasti Slovenské a České republiky, okres Dunajská Středa, Galanta (Trnavský kraj)  a  MAS Partnerství venkova – mikroregiony Letovicko a Malá Haná (Jihomoravský kraj).

V rámci projektu chceme hravou formou učit Čechy slovensky a Slováky česky. Naším cílem je aplikovat přístup způsobem, který běžně zapadá do každodenní činnosti jak v oblasti učení, tak i zábavy. Přidanou hodnotou projektu je skutečnost, že bude dostupný pro celou cílovou skupinu v rámci České a Slovenské republiky.

Naše webová platforma bude koncipovaná jako interaktivní hra v českém i slovenském jazyce, kde bude okruh otázek zaměřený na zvyšování všeobecného přehledu v oblastech kultury, dějepisu, přírodovědných předmětů a literatury obou zemí.

Soutěž bude probíhat formou olympiády v několika kolech – třídní, školní, meziškolní, a v dvou kategoriích – první  stupeň  (1. – 4. ročník)  a  druhý  stupeň (5. – 9. ročník). Navzájem budou proti sobě hrát vždy zástupci školy ze Slovenska a Česka. Konečným vítězům i jejich školám budou předány věcné výhry.

Věříme, že náš projekt spojí obě země.

Navštivte související stránky sdružení  FABON!