Projekt spolupráce MAS Partnerství venkova s Regionální rozvojovou agentúrou Senica, která je vedoucím partnerem projektu.

 

cestovinky

 

Projekt je spolufinancovaný přes Operační program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, Prioritní osa 2 Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia, Oblast podpory 2.3 Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti prihraničia. Celkové náklady projektu jsou 103.300 €.

Hlavním cílem projektu je vytvoření „kulinářsko-turistického vzdělávacího“ portálu, který bude podporovat zlepšení komunikace mezi návštěvníky portálu a rozvoj cestovního ruchu v přihraničních regionech na slovensko-českém pohraničí (prioritně budou informace získávané z území Trnavského a Jihomoravského kraje, následně budou doplněné i o informace z Trenčanského, Žilinského samosprávného kraje, Zlínského a Moravskoslezského kraje). Díky spolupráci dvou regionů z obou stran hranice bude tento portál obsahovat informace i o tradičních krajových kulinářských specialitách obcí z obou stran hranice. Informace nebudou návštěvníkům portálu podané formou knižních receptů, ale budou zpracované jako zajímavý graficky upravený celek, který bude kromě písemné informace umožňovat prostřednictvím fotografií nebo krátkých videí jednoduché zvládnutí přípravy pokrmů i laické veřejnosti. Kromě informací o těchto krajových specialitách budou návštěvníkům zpřístupněné i informace o kulturních a přírodních krásách daného regionu.

Portál bude interaktivní formou umožňovat návštěvníkům přidávat vlastní recepty, resp. prostřednictvím diskusních fór vyjadřovat svoje názory k uveřejněným receptům, případně uvést odlišnosti v porovnání s jiným regionem. Recepty budou sesbírané od profesionálních kuchařů, ale i od laiků, kteří zdědili dobré recepty od svých předků. Portál bude zároveň umožňovat získání informací o ubytovacích možnostech v jednotlivých částech regionu. V případě zájmu uživatelů může být v budoucnu zřízena i funkcionalita elektronické rezervace služeb prostřednictvím portálu. Bude obsahovat odkazy na stravovací zařízení, bude jednoduchý a srozumitelný, protože bude dvojjazyčný. V podsekci burza práce bude umožňovat zveřejnění poptávky a nabídky po pracovních silách z oblasti gastronomie, restauračních a hotelových služeb. Do této rubriky budou zapojené i střední odborné učiliště, aby bylo jejich studentům ulehčeno najít volné pracovní místo v blízkosti jejich bydliště. Realizací portálu se vytvoří předpoklad pro digitalizaci studijních materiálů pro studenty středních odborných učilišť připravujících budoucí kuchaře, číšníky a barmany. Tímto se vytvoří předpoklad pro vytvoření užitečného digitálního obsahu v českém a slovenském jazyce, který bude kdykoliv přístupný pro spoustu studentů a ulehčí jim dostupnost studijního materiálu.

Zvýšení konkurenceschopnosti služeb cestovního ruchu napomůže služba bezplatné inzerce. Zařízení poskytující svoje služby z oblasti cestovního ruchu budou mít možnost zveřejnit na stránkách portálu svoje kontaktní informace, fotografie a stručné informace o poskytovaných službách. Návštěvník portálu tak bude mít možnost na jednom místě zjistit informace o kulturních a přírodních zajímavostech daného regionu a zároveň i možnost najít si vhodné ubytovací a stravovací zařízení, ve kterém si může objednat i krajovou specialitu.

Projekt bude realizovaný na území obou států. Z ČR je to území MAS Partnerství venkova, jedná se o 24 obcí z mikroregionů Letovicko a Malá Haná. Ze SR se projektu zúčastní 22 obcí z okresu Senica. Hlavním partnerem bude Regionální rozvojová agentúra Senica v Trnavském kraji. Stanovené aktivity projektu budou zabezpečené vlastními kapacitami vedoucího partnera projektu. Vedoucí partner (RRA Senica) disponuje dostatečnými kvalifikovanými kapacitami v oblasti regionálního rozvoje a přípravy strategií hospodářského a sociálního rozvoje. Dohled nad celkovou realizací projektu zabezpečí předseda RRA Senica.

Přínosem projektu pro SR a ČR bude odstranění socio-kulturních a ekonomických bariér rozvoje regionů a krajiny s ohledem na vzájemné propojení různých aspektů sociálně-ekonomických vztahů. Přínosem projektu bude právě navázání komunikace a spolupráce oblasti podpory cestovního ruchu, podpory podnikání, kultury, turistiky, sportu a v oblasti vzdělávání. Portál umožní i navázání kontaktů mezi návštěvníky stránek, kteří se mohou aktivně vyjádřit prostřednictvím diskusního fóra. Dopadem projektu bude jednoznačný a koordinovaný rozvoj obou částí regionu, budování partnerství a při realizaci společných aktivit i vzájemná spolupráce partnerů. Udržitelnost projektu je daná zájmem obou partnerských stran o realizaci společného projektu. Díky dvojjazyčnosti bude lehce srozumitelný pro lidi žijící v podporovaném území. Internetový portál bude kdykoliv přístupný širokým vrstvám obyvatelů z obou stran hranice a bude jim poskytovat aktualizované informace o regionu a o jednotlivých aktivitách realizovaných v rámci projektu. Časový rámec realizace projektu je od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2013.

PCS   eu