Tento projekt byl podpořen z rozpočtu Jihomoravského kraje.

MAS Partnerství venkova, z.s. se podílí na inovativním projektu OBEC BUDOUCNOSTI – energeticky úsporná obec podporujícím udržitelný rozvoj světa a zajišťuje tak nutnou prvotní operativu – prvotní osvětu vedení dotčených obcí a sběr potřebných dat s jejich předběžným vyhodnocení pro účely budoucího vypracování Výstupní zprávy. Bylo osloveno a navštíveno 15 obcí Jihomoravského kraje, ve kterých byl proveden sběr dat potřebných pro následnou analýzu.