Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010431

Projekt je zaměřen na zajištění adekvátních podmínek pro rozvoj místního partnerství prostřednictvím místní akční skupiny. Ačkoli se na směřování MAS podílí především její členové, veškeré manažerské a administrativní úkony spojené s realizací SCLLD zajišťují zaměstnanci kanceláře MAS. Pro fungování kanceláře MAS na profesionální úrovni je proto potřeba zajistit zaměstnancům kanceláře MAS odpovídající pracovní podmínky a vybavení, jež je pro realizaci SCLLD nezbytné. 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

phoca thumb l irop irop mmr