Článek si můžete přečíst v aktuálním čísle časopisu My Face (http://www.my-face.cz/cisla/myface-27.pdf) na straně 21. 

 5 2017