Dne 26. 3. 2018 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) s názvem MAS Partnerství venkova, z. s. - Opatření OP Z č. 1 - Sociální podnikání - neinvestice I. Příjem žádostí o podporu bude ukončen 26. 6. 2018 ve 12:00 hodin.

Více informací naleznete v sekci Výzvy MAS.