MAS Partnerství venkova, z. s. brzy také vyhlásí výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Předpokládané datum vyhlášení výzvy je konec měsíce dubna. 

Brzy po vyhlášení výzvy pro OP Z vyhlásíme také výzvu pro PRV. Prozatím nevíme přesný termín, kdy bude výzva vyhlášena, nicméně předpokládaný termín je na konci měsíce dubna. Datum bude brzy upřesněno. V rámci této výzvy bude možné podat žádost o podporu do 7 fichí (oblastí):

» Fiche č. 1 Budování, rekonstrukce a údržba lesních cest. Více informací zde.

» Fiche č. 2 Budování, rekonstrukce a údržba polních cest. Více informací zde

» Fiche č. 3 Podpora nezemědělských podnikatelských činností. více informací zde.

» Fiche č. 4 Investice do zemědělských podniků. Více informací zde

» Fiche č. 5 Diverzifikace struktury zemědělské produkce a její propagace. Více informací zde

» Fiche č. 6 Investice do rozvoje lesnictví. více informací zde

» Fiche č. 7 Rozvoj krátkých dodavatelských řetězců. Více informací zde.