MAS Partnerství venkova, z. s. brzy vyhlásí výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Předpokládané datum vyhlášení výzvy je konec měsíce dubna. 

Prozatím nevíme přesný termín, kdy bude výzva vyhlášena, nicméně předpokládaný termín je na konci měsíce dubna. Datum bude brzy upřesněno. V rámci této výzvy bude možné podat žádost o podporu do 7 fichí (oblastí):

  • Fiche č. 1 Budování, rekonstrukce a údržba lesních cest. Více informací zde.
  • Fiche č. 2 Budování, rekonstrukce a údržba polních cest. Více informací zde
  • Fiche č. 3 Podpora nezemědělských podnikatelských činností. více informací zde.
  • Fiche č. 4 Investice do zemědělských podniků. Více informací zde
  • Fiche č. 5 Diverzifikace struktury zemědělské produkce a její propagace. Více informací zde
  • Fiche č. 6 Investice do rozvoje lesnictví. více informací zde
  • Fiche č. 7 Rozvoj krátkých dodavatelských řetězců. Více informací zde.