Informace pro žadatale v PRV

 Upozorňujeme žadatele, kteří již mají proplacené projekty, na POVINNOST DODAT DO 31.7.2019 na SZIF Monitorovací zprávu!