Zveřejňujeme avízo výzvy č. 03/PRV. - dostupné zde

Výzva bude vyhlášena dne 25. 4. 2019

Příjem žádostí o podporu bude v termínu od 6. 5. 2019 do 31. 5. 2019. 

Znění fichí: 

Pro otevření formuláře fiche je nutné zobrazit fichi v prohlížeči Internet Explorer (nebo si dokument stáhnout do svého pc)

 • Fiche č. 1  - zde
 • Fiche č. 2 - zde
 • Fiche č. 3 - zde
 • Fiche č. 4 - zde
 • Fiche č. 5 - zde
 • Fiche č. 6 - zde
 • Fiche č. 7 - zde
 • Interní postupy MAS pro PRV - zde
 • Prohlášení o neexistenci střetu zájmů - zde
 • Prohlášení žadatele - Soulad se specifickými cíli SCLLD - zde
 • Stanovisko obce - Soulad s rozvojovými záměry obce - zde
 • Počet obyvatel dle ČSÚ v jednotlivých obcích MAS k 1. 1. 2018 - zde