Informujeme, že bylo změněno datum ukončení příjmu žádostí o podporu, a to v rámci všech vyhlášených výzev IROP.

Datum ukončení příjmu žádostí v rámci IROP je 14. 12. 2018. Podat žádost o podporu prostřednictvím systému ISKP14+ lze do 14:00 hod

Texty výzev s vyznačenou změnou jsou k dispozici v záložce Výzvy MAS

Posunutí data ukončení příjmu žádostí je z důvodu komplikací s finalizací žádostí o podporu v systému ISKP14+.